ساعت کاری:روز های شنبه تا پنجشنبه8 الی 13 نوبت صبح

پاسخگویی تلفنی از طریق شماره تماس :33810775-33810775-33837649

پاسخگویی آنلاین در زمان اداری کمتر از ۵ دقیقه / در زمان غیر اداری کمتر از ۲۰ دقیقه

ارتباط مستقیم با مدیریت از راه صندوق پستی.........

دکتر تهامی

مدیر

حاتم آبادی

مدیر

دکتر

پزشک معتمد

دکتر قاضی نور

مدیر